Radio Клик ФМ 91,7

Датум последње измене:   20.04.2015

Број дозволе: 509/2013-2
Пун назив емитера: Master Craft доо, Кула
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Клик ФМ 91,7
Mатични број: 21081213
ПИБ: 108854351
Адреса: Лењинова 6, спрат 1, Кула
Место: Кула
Телефон: 021/725-790
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.klik917.net
Одговорно лице за заступање: Жарко Симовић
Главни и одговорни уредник: Жарко Симовић
Власничка структура: 1. Јасмина Симовић; Пожега - 100%
Рок важења дозволе: од 04.11.2013.године до 04.11.2021. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 308/ Кула-силос, фреквенција 91,70 MHz