ТВ Транс

Датум последње измене:   30.04.2014

Број дозволе: 510/2013-2
Пун назив емитера: Мото боем транс д.о.о. огранак ТВ Транс Неготин
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Транс
Mатични број: 20490594
ПИБ: 106156606
Адреса: ул. Бадњевска бб; огранак: ул. Градиште бб
Место: Неготин
Телефон: 019/545-222
Факс: 019/545-222
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Новица Лазић
Главни и одговорни уредник: Јелица Милосављевић
Власничка структура: 1. Новица Лазић - 100%
Рок важења дозволе: од 18.11.2013. до 18.11.2021. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л-50/ Неготин-Буково, канал 55