ТМС Телевизија Телемарк

Датум последње измене:   27.03.2014

Број дозволе: 511/2013-1
Пун назив емитера: Телевизија Телемарк д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТМС Телевизија Телемарк
Mатични број: 20486643
ПИБ: 105901679
Адреса: ул. Синђелићева бб
Место: Чачак
Телефон: 032/226-464
Факс: 032/226-464
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Владимир Милосављевић
Главни и одговорни уредник: Ивана Суботић
Власничка структура: 1. Невена Стојичић - 100%
Рок важења дозволе: од 22.11.2013. до 22.11.2021. године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р16/ Овчар канал 62, Косијерић-Субјел канал 25, Ариље канал 25, Севојно канал 21, Ивањица-Глијечко брдо канал 21.