MREŽA 3

Датум последње измене:   27.05.2015

Број дозволе: 513/2013-2
Пун назив емитера: MREŽA 3 D.O.O., BEOGRAD
Скраћени идентификациони знак емитера: MREŽA 3
Mатични број: 20775297
ПИБ: 107289081
Адреса: Исмета Мујезиновића 20/23
Место: Београд
Телефон: 011/240-5975
Факс: 011/240-5975
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Бранислав Антовић
Главни и одговорни уредник: Бранислав Антовић
Власничка структура: 1.Канал 3 д.о.о., Београд – 100%
Рок важења дозволе: од 22.11.2013. године до 22.11.2021. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 142/ Нови Сад - Мишелук канал 62