Радио Стил

Датум последње измене:   16.12.2013

Број дозволе: 514/2013
Пун назив емитера: Привредно друштво Радио стил д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Стил
Mатични број: 20865555
ПИБ: 107756196
Адреса: Савеза бораца 4
Место: Костолац
Телефон: 012/241-073
012/241-188
Факс: 012/241-073
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Сања Ристић
Главни и одговорни уредник: Сања Ристић
Власничка структура: Сања Ристић - 100%
Рок важења дозволе: од 16.12.2013. године до 16.12.2021. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 306/Костолац, фреквенција 90,70МХз