ТВ Бор

Датум последње измене:   04.04.2014

Број дозволе: 41/2007-6
Пун назив емитера: Јавно предузеће Штампа, радио и филм, Бор
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Бор
Mатични број: 07147317
ПИБ: 100629297
Адреса: Моше Пијаде 19
Место: Бор
Телефон: 030/424-587
Факс: 030/427-427
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvbor.rs
Одговорно лице за заступање: Владан Нововић
Главни и одговорни уредник: Данијела Нововић
Власничка структура: 1. Општина Бор - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 9/Зајечар-Тилва, канал 29
Чока Вињилор, канал 57;
Неготин-Буково, канал 27