Радио Аморе

Датум последње измене:   16.12.2013

Број дозволе: 515/2013
Пун назив емитера: Јасмина Радисављевић ПР Агенција за емитовање радио програма Радио Аморе
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Аморе
Mатични број: 62950781
ПИБ: 107731426
Адреса: Животе Станисављевића 42
Место: Јагодина
Телефон: 035/221-481
069/247-7720
Факс: 035/221-481
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јасмина Радисављевић
Главни и одговорни уредник: Јасмина Радисављевић
Власничка структура: Јасмина Радисављевић - 100%
Рок важења дозволе: од 16.12.2013. године до 16.12.2021. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр118/Јагодина, фреквенција 107,40МХз