Радио Бум 018

Датум последње измене:   16.12.2013

Број дозволе: 516/2013
Пун назив емитера: Удружење РТВ Бум018
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бум 018
Mатични број: 28034784
ПИБ: 106946646
Адреса: Нова Железничка колонија 14/4
Место: Ниш
Телефон: 018/592-901
064/285-3001
Факс: 018/592-901
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Никола Панић
Главни и одговорни уредник: Никола Панић
Власничка структура: 1. Никола Панић
2. Александра Стефановић
3. Александар Стефановић
Рок важења дозволе: од 16.12.2013. године до 16.12.2021. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 33/Ниш, фреквенција 99,50МХз