ТВ Трстеник

Датум последње измене:   05.12.2014

Број дозволе: 517/2013-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће радио и телевизије Трстеник са ПО
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Трстеник
Mатични број: 17021354
ПИБ: 101305103
Адреса: Књегиње Милице бб
Место: Трстеник
Телефон: 037/711-200
037/714-165
Факс: 037/711-200
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јован Маринковић
Главни и одговорни уредник: Марија Павловић
Власничка структура: 1. Општина Трстеник - 100%
Рок важења дозволе: од 23.12.2013. године до 23.12.2021. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 94/Трстеник-Петковица канал 12