Телевизија Исток

Датум последње измене:   10.01.2014

Број дозволе: 518/2014
Пун назив емитера: Д.о.о. Istok Company
Скраћени идентификациони знак емитера: Телевизија Исток
Mатични број: 07600623
ПИБ: 101334896
Адреса: Јасиковачка петља бб
Место: Салаш
Телефон: 019/473-111
019/473-444
Факс: 019/473-111
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Новца Лападатовић
Главни и одговорни уредник: Новца Лападатовић
Власничка структура: Новца Лападатовић - 100%
Рок важења дозволе: од 10.01.2014. до 10.01.2022. године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р10/Зајечар-Тилва канал 45, Зајечар-Краљевица канал 58, Неготин-Буково канал 53, Жагубица-Крепољин канал 32