РАДИО ГЕМ

Датум последње измене:   06.02.2015

Број дозволе: 522/2014-1
Пун назив емитера: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ GMC-TRADE Д.О.О., ЛАЗАРЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ГЕМ
Mатични број: 07812248
ПИБ: 101131505
Адреса: Димитрија Туцовића 1
Место: Лазаревац
Телефон: 011/812-8609
011/812-0177
Факс: 011/812-8609
Email адреса:
Сајт: http://www.gemrtv.rs
Одговорно лице за заступање: Селма Цвијовић
Главни и одговорни уредник: Марија Драгутиновић
Власничка структура: 1. Гордана Цвијовић, Лазаревац – 0,46%
2. Микаило Цвијовић, Лазаревац – 99,539%
Рок важења дозволе: од 07.04.2014. године до 07.04.2022. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 305/Лазаревац-Стубички вис фреквенција 92,00 MHz