LUX RADIO

Датум последње измене:   24.03.2014

Број дозволе: 520/2014
Пун назив емитера: RADIO LUX Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: LUX RADIO
Mатични број: 20520965
ПИБ: 106056506
Адреса: Шалиначка бб
Место: Смедерево
Телефон: 026/223-321
Факс: 026/225-313
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Марија Грујић
Главни и одговорни уредник: Милан Меденица
Власничка структура: 1. Марија Грујић – 100%
Рок важења дозволе: од 24.03.2014. године до 24.03.2022. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 151/Смедерево фреквенција 102,00 MHz