РАДИО М55

Датум последње измене:   24.03.2014

Број дозволе: 521/2014
Пун назив емитера: РТВ М Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО М55
Mатични број: 20606835
ПИБ: 106462769
Адреса: Насеље Главичица
Место: Књажевац
Телефон: 019/732-410
019/730-072
Факс: 019/732-410
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милан Петровић
Главни и одговорни уредник: Снежана Пантић
Власничка структура: 1. Милан Петровић – 100%
Рок важења дозволе: од 24.03.2014. године до 24.03.2022. године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 7/Књажевац-Јевик фреквенција 94,50 MHz