ОВДЕ РАДИО ЧИГРА

Датум последње измене:   26.05.2014

Број дозволе: 523/2014
Пун назив емитера: Привредно друштво за пропаганду и маркeтинг Ребус д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ОВДЕ РАДИО ЧИГРА
Mатични број: 06270441
ПИБ: 100324268
Адреса: Косовска 35
Место: Крушевац
Телефон: 037/418-330
Факс: 037/420-850
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Бошковић
Главни и одговорни уредник: Драган Бошковић
Власничка структура: 1. Драган Бошковић – 100%
Рок важења дозволе: од 26.05.2014. године до 26.05.2022. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 134/Крушевац-Басаре, фреквенција 107,20 MHz