РАДИО ИФМ БРАФ

Датум последње измене:   30.05.2014

Број дозволе: 524/2014
Пун назив емитера: ПРЕДРАГ ФИЛИПОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈА ЗА УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ БРАФ, ТОПОЛА
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ИФМ БРАФ
Mатични број: 61391100
ПИБ: 106362974
Адреса: Београдска 26
Место: Топола
Телефон: 034/813-868
063/1813-686
Факс: 034/813-868
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Предраг Филиповић
Главни и одговорни уредник: Предраг Филиповић
Власничка структура: 1.Предраг Филиповић – 100%
Рок важења дозволе: од 30.05.2014. године до 30.05.2022. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 154/Топола-село Бор, фреквенција 92,70 MHz