ТВ Палма плус

Датум последње измене:   24.08.2012

Број дозволе: 42/2007-1
Пун назив емитера: Аутотранспортно предузеће Палма ексопрт-импорт Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Палма плус
Mатични број: 07591659
ПИБ: 101730597
Адреса: Железничка бб
Место: Јагодина
Телефон: 035/232-399
035/222-828
Факс: 035/232-399
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Далибор Марковић
Главни и одговорни уредник: Далибор Марковић
Власничка структура: 1. Далибор Марковић, Јагодина - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 011 - Јагодина-Средњи врх, канал 68