Спортска ТВ

Датум последње измене:   07.07.2014

Број дозволе: 525/2014
Пун назив емитера: Удружење грађана "Ластавица" из Крушевца
Скраћени идентификациони знак емитера: Спортска ТВ
Mатични број: 28095023
ПИБ: 107796962
Адреса: Мићуна Павловића бр.1
Место: Крушевац
Телефон: 037/499-500
Факс: 037/499-500
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Саша Ремовић
Главни и одговорни уредник: Владан Гашић
Власничка структура: 1. Саша Ремовић, Крушевац
2. Владан Гашић, Крушевац
3. Миливоје Карајовић, Александровац
4. Соња Ремовић, Крушевац
5. Драгана Миловановић, Крушевац
Рок важења дозволе: од 07.07.2014. до 07.07.2022. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 84/ Крушевац - Басара канал 50