ТВ КРТЛ

Датум последње измене:   10.10.2014

Број дозволе: 526/2014
Пун назив емитера: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ KOLUBARA PRESS Д.О.О., ЛАЗАРЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ КРТЛ
Mатични број: 20143908
ПИБ: 104314535
Адреса: Орашачка 23
Место: Лазаревац
Телефон: 011/811-1539
Факс: 011/811-1539
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Томислав Живковић
Главни и одговорни уредник: Томислав Живковић
Власничка структура: 1. Томислав Живковић, Лазаревац - 100%
Рок важења дозволе: од 22.09.2014. године до 22.09.2022. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 61/Лазаревац-Стубички вис канал 49