ТВ Спектри

Датум последње измене:   12.08.2011

Број дозволе: 406/2009-1
Пун назив емитера: Радио дифузно предузеће Спектри Јетон Исмаили и ортаци из Бујановца
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Спектри
Mатични број: 17344633
ПИБ: 100976455
Адреса: Косовска 24, Бујановац
Место: Бујановац
Телефон: 017/653-730
Факс: 017/653-730
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јетон Исмаили
Главни и одговорни уредник: Баки Реџепи
Власничка структура: 1. Јетон Исмаили - 50%
2. Бурхан Бељуљи - 50%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 149/Бујановац-насеље канал 37