ТВ ЈЕДИНСТВО

Датум последње измене:   11.05.2015

Број дозволе: 527/2015
Пун назив емитера: TV JEDINSTVO MEDIA TEAM Д.О.О., НОВИ ПАЗАР
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ ЈЕДИНСТВО
Mатични број: 20885378
ПИБ: 107863197
Адреса: Његошева Ф/Б
Место: Нови Пазар
Телефон: 020/332-800
020/332-801
Факс: 020/332-802
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Шериф Марукић
Главни и одговорни уредник: Енес Халиловић
Власничка структура: 1. Шериф Марукић, Нови Пазар - 100%
Рок важења дозволе: од 11.05.2015.године до 11.05.2023.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р7/Нови Пазар-Шутеновачко брдо канал 26, Голија-Кула канал 47, Тутин-Доњи Црниш канал 31.