РАДИО ПЛУС ФМ 97,70

Датум последње измене:   31.08.2015

Број дозволе: 530/2015
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ ПЛУС ФМ Д.О.О., НОВИ САД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ПЛУС ФМ 97,70
Mатични број: 20138229
ПИБ: 108633593
Адреса: Студеничка 17/15, Нови Сад, студио Цара Душана 30, Трстеник
Место: Нови Сад 21000
Телефон: 063/575-999
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Синиша Савић
Главни и одговорни уредник: Синиша Савић
Власничка структура: 1.Синиша Савић-100%
Рок важења дозволе: од 31.08.2015.године до 31.08.2023.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 157/Трстеник-Петковица фреквенција 97,70 MHz