ТДИ ПРИЈЕПОЉЕ 87,9

Датум последње измене:   07.09.2015

Број дозволе: 531/2015
Пун назив емитера: PREDUZEĆE ZA RADIODIFUZNU DELATNOST I PRUŽANJE USLUGA TDI RADIO TELEVIZIJA D.O.O., BEOGRAD
Скраћени идентификациони знак емитера: ТДИ ПРИЈЕПОЉЕ 87,9
Mатични број: 17128388
ПИБ: 102381838
Адреса: Алексе Ненадовића 19-21, Београд, студио Дула Вукосавлјевића 5, Пријепоље
Место: Београд
Телефон: 011/404-9881
Факс: 011/308-9007
Email адреса:
Сајт: http://www.tdiradio.com
Одговорно лице за заступање: Ружица Крџић
Главни и одговорни уредник: Јадранка Дујић
Власничка структура: 1.Maxim Media Plus D.O.O., BEOGRAD - 100%
Рок важења дозволе: од 07.09.2015.године до 07.09.2023.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 291/Пријепоље-Кошевине фраквенција 87,9 MHz