ТВ Крушевац

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 44/2007-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће радио телевизија Крушевац
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Крушевац
Mатични број: 07194455
ПИБ: 100478598
Адреса: Трг косовских јунака 6
Место: Крушевац
Телефон: 037/438-491
037/428-059
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.tvkrusevac.com
Одговорно лице за заступање: Ђорђе Ковачевић
Главни и одговорни уредник: Јасмина Мијајловић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Крушевац - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 013 - Крушевац-Басара, канал 25;
Нерађа, канал 53;
Крушевац-Ђуниски вис, канал 37