ТВ КРАЉЕВО

Датум последње измене:   03.06.2015

Број дозволе: 45/2007-6
Пун назив емитера: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ Д.О.О., КРАЉЕВО
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ КРАЉЕВО
Mатични број: 07152736
ПИБ: 101774332
Адреса: Конарево 800Б
Место: Краљево
Телефон: 036/324-091
036/312-406
Факс: 036/312-505
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvkraljevo.com
Одговорно лице за заступање: Виолета Симовић
Главни и одговорни уредник: Виолета Симовић
Власничка структура: 1. Виолета Симовић, Краљево - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 14/Гоч, канал 48; Ушће МЗ, канал 22; Краљево-Доња Сирча, канал 28; Краљево, канал 25