Сат ТВ

Датум последње измене:   21.06.2010

Број дозволе: 46/2007-1
Пун назив емитера: Друштво за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације Sat TV communications export-import Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Сат ТВ
Mатични број: 17121596
ПИБ: 100435481
Адреса: Боже Димитријевића 130а
Место:
Телефон: 012/552-222
012/552-220
012/552-221
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Кузмановић
Главни и одговорни уредник: Златица Кузмановић
Власничка структура: 1. Драган Кузмановић, Пожаревац - 50%
2. Златица Кузмановић, Пожаревац - 50%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 015 - Пожаревац, канал 66;
Смедеревска Паланка-Микуља, канал 69;
Свилајнац-Висак, канал 32