ТВ Енигма

Датум последње измене:   30.10.2014

Број дозволе: 48/2007-4
Пун назив емитера: РТВ Енигма Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Енигма
Mатични број: 17186914
ПИБ: 100808483
Адреса: Нововарошка бб
Место: Пријепоље
Телефон: 033/710-506
033/710-106
Факс: 033/780-002
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Ирема Кочевић
Главни и одговорни уредник: Ирема Кочевић
Власничка структура: 1. Ирема Кочевић, Пријепоље - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007. до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 017 - Битовик, канал 33;
Пријепоље-Градина, канал 27;
Прибој-Бић, канал 61