ТВ Шабац

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 50/2007-3
Пун назив емитера: Јавно предузеће радио телевизија Шабац
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Шабац
Mатични број: 20198397
ПИБ: 104616653
Адреса: Кнеза Лазара 1
Место: Шабац
Телефон: 015/353-242
Факс: 015/353-268
Email адреса:
Сајт: http://www.tvsabac.co.rs
Одговорно лице за заступање: Наташа Анђић
Главни и одговорни уредник: Наташа Анђић
Власничка структура: 1. Општина Шабац - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 022 - Цер, канал 62