ТВ БАНАТ

Датум последње измене:   01.06.2015

Број дозволе: 51/2007-6
Пун назив емитера: ТВ БАНАТ Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, ВРШАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ БАНАТ
Mатични број: 08674086
ПИБ: 102084437
Адреса: Омладински трг 17
Место: Вршац
Телефон: 013/800-200
Факс: 013/800-119
Email адреса:
Сајт: http://www.tvbanat.com
Одговорно лице за заступање: Владан Радосављевић
Главни и одговорни уредник: Владан Радосављевић
Власничка структура: 1. Фондација Хемофарм, Вршац - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ВР MUX 2
АЛОТМЕНТ ВРШАЦ: ВРШАЦ, БЕЛА ЦРКВА