ТВ Сантос

Датум последње измене:   05.11.2013

Број дозволе: 52/2007-3
Пун назив емитера: Santos commerce д.о.о. за радио телевизијске активнoсти, увоз-извоз и услуге маркетинга
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Сантос
Mатични број: 08256926
ПИБ: 101161816
Адреса: Коче Коларова 29
Место: Зрењанин
Телефон: 023/510-222
023/510-333
023/530-555
Факс: 023/510-222
023/510-333
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvsantos.com
Одговорно лице за заступање: Дубравка Поповић
Главни и одговорни уредник: Дубравка Поповић
Власничка структура: 1. Миле Беслаћ, Зрењанин - 51%
2. Мирјана Беслаћ - 49%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 024 - Панчево-Милића брдо, канал 42; Зрењанин, канал 38