ТВ ПАНОНИЈА

Датум последње измене:   03.07.2015

Број дозволе: 53/2007-10
Пун назив емитера: РТВ-ПАНОНИЈА Д.О.О. ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТВ ПРОГРАМА, НОВИ САД
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ ПАНОНИЈА
Mатични број: 08708568
ПИБ: 100720403
Адреса: Арсе Теодоровића 5
Место: Нови Сад
Телефон: 021/423-499
Факс: 021/528-042
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvpanonija.rs
Одговорно лице за заступање: Здравка Ковачевић
Главни и одговорни уредник: Здравка Ковачевић
Власничка структура: 1. Авни Трлабућ, Вучитрн – 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 25/Нови Сад-Мишелук, канал 64; Кула-силос, канал 52; Суботица, канал 53