ТВ Мост

Датум последње измене:   18.08.2014

Број дозволе: 54/2007-3
Пун назив емитера: ТВ Мост Д.О.О. за информативну издавачку делатност
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Мост
Mатични број: 08788570
ПИБ: 102909525
Адреса: Арсе Теодоровића 5
Место: Нови Сад
Телефон: 021/662-4462
Факс: 021/661-6461
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvmost.co.rs
Одговорно лице за заступање: Владо Словић
Главни и одговорни уредник: Драган Ђукановић
Власничка структура: 1. Велимир Бајатовић, Нови Сад - 50%
2. Нада Бајатовић, Нови Сад - 50%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 26/Нови Сад-Партизански пут, канал 50;
Бачка Паланка, канал 59;
Кула-силос, канал 37