СРЕМСКА ТВ

Датум последње измене:   17.09.2015

Број дозволе: 56/2007-7
Пун назив емитера: СРЕМСКА ТЕЛЕВИЗИЈА Д.О.О., ШИД
Скраћени идентификациони знак емитера: СРЕМСКА ТВ
Mатични број: 08738904
ПИБ: 100928481
Адреса: Златка Шнајдера бр. 2, Шид
Место: Шид
Телефон: 022/715-111
Факс: 022/716-224
Email адреса:
Сајт: http://www.sremska.tv
Одговорно лице за заступање: Јована Ракетић
Главни и одговорни уредник: Данијела Романдић
Власничка структура: 1. Александар Винчић - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007. године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЦЦ MUX 2/Алотмент Црвени Чот: Нови Сад, Беочин, Бечеј, Кула, Врбас, Оџаци, Богатић, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Шид, Инђија, Мали Иђош, Стара Пазова, Сремска Митровица