Радио Врање

Датум последње измене:   09.08.2010

Број дозволе: 57/2007-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио телевизија Врање
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Врање
Mатични број: 07285531
ПИБ: 100547234
Адреса: Партизанска 17а
Место: Врање
Телефон: 017/422-632
017/424-360
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtv-vranje.rs
Одговорно лице за заступање: Зоран Величковић
Главни и одговорни уредник: Слађана Алексић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Врање - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 001 - Пљачковица, фреквенција 96,50 МХз