RADIO BELLE AMIE

Датум последње измене:   10.08.2015

Број дозволе: 58/2007-1
Пун назив емитера: RADIO TELEVIZIJA BELLE AMIE D.O.O., NIŠ
Скраћени идентификациони знак емитера: RADIO BELLE AMIE
Mатични број: 07415117
ПИБ: 100618053
Адреса: Трг Краља Милана 6-8
Место: Ниш
Телефон: 018/257-111
Факс: 018/257-122
Email адреса:
Сајт: http://www.belami.rs
Одговорно лице за заступање: Видосав Радомировић
Главни и одговорни уредник: Видосав Радомировић
Власничка структура: 1. Видосав Радомировић, Ниш - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 2/Ниш-Каменички вис, фреквенција 100,70 MHz, Шљивовички вис, фреквенција 104,80 MHz, Димитровград-Басра фреквенција 104,40 MHz, Бесна кобила фреквенција 99,10 MHz, Лесковац-силос фреквенција 88,50 MHz