РАДИО СТО ПЛУС

Датум последње измене:   31.07.2015

Број дозволе: 59/2007-6
Пун назив емитера: BETA PRESS DOO BEOGRAD POSLOVNA JEDINICA BETA RADIO NOVI PAZAR
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО СТО ПЛУС
Mатични број: 17058983
ПИБ: 100147415
Адреса: Краља Милана 4, Београд, XII српске бригаде бб, Нови Пазар
Место: Београд
Телефон: 011/3602-409
020/332-310
Факс: 011/3620-607
020/332-312
Email адреса:
Сајт: http://www.radiostoplus.com
Одговорно лице за заступање: Радомир Диклић
Главни и одговорни уредник: Исхак Слезовић
Власничка структура: 1. Радомир Диклић, Београд- 12,50%
2. Драган Јањић, Београд - 12,5%
3. Злата Куреш, Београд - 6,25%
4. Бранислава Нушић, Београд - 12,5%
5. Иван Цвејић, Београд - 6,25%
6. Љубица Марковић, Београд - 12,5%
7. Петар Зоркић, Београд - 6,25%
8. Јулија Богоев-Остојић, Холандија - 12,5%
9. Душан Рељић, Немачка - 12,5%
10. Media Investment Loan Fund, SAD – 6,25%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 3/ Голија-Кула, фреквенција 97,20 MHz, Нови Пазар - Шутеновачко брдо, фреквенција 100,6 MHz