Радио Крушевац

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 62/2007-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће радио телевизија Крушевац
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Крушевац
Mатични број: 07194455
ПИБ: 100478598
Адреса: Трг косовских јунака 6
Место: Крушевац
Телефон: 037/438-491
037/430-363
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.tvkrusevac.com
Одговорно лице за заступање: Ђорђе Ковачевић
Главни и одговорни уредник: Јасмина Мијајловић
Власничка структура: 1. Скупштина Града Крушевца, Крушевац - 100%
Рок важења дозволе: od 17.12.2007.godine do 17.12.2015.godine
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 009 - Гоч, фреквенција 93,20 МХз