Радио Шумадија

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 63/2007-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информисање Шумадија
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Шумадија
Mатични број: 07122802
ПИБ: 100995933
Адреса: Кнеза Михаила 108
Место: Аранђеловац
Телефон: 034/711-411
034/723-886
Факс:
Email адреса: ,
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Невенка Поповић
Главни и одговорни уредник: Невенка Поповић
Власничка структура: 1. Општина Аранђеловац, Аранђеловац - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 010 - Букуља, фреквенција 98,9 МХз