Радио Јагодина

Датум последње измене:   27.11.2014

Број дозволе: 64/2007-1
Пун назив емитера: Јавно информативно предузеће Нови пут
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Јагодина
Mатични број: 07114931
ПИБ: 101324304
Адреса: Вука Караџића 5
Место: Јагодина
Телефон: 035/815-0401
Факс: 035/815-0402
035/815-0405
Email адреса: radiojagodinagmail.com
Сајт: http://www.noviput.rs
Одговорно лице за заступање: Љубиша Вујић
Главни и одговорни уредник: Горан Јевремовић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Јагодина - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 11/Мали врх-Јагодина, фреквенција 97,3 MHz