РАДИО ЛУНА

Датум последње измене:   31.12.2014

Број дозволе: 65/2007-2
Пун назив емитера: ИНФОРМАТИВНИ И МАРКЕТИНШКИ ЦЕНТАР LUNA PRESS Д.О.О., УЖИЦЕ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ЛУНА
Mатични број: 06246958
ПИБ: 101616522
Адреса: Вуколе Дабића 11/5
Место: Ужице
Телефон: 031/515-333
031/510-065
Факс: 031/519-905
Email адреса: ; ;
Сајт: http://www.radioluna.rs
Одговорно лице за заступање: Александар Ранковић
Главни и одговорни уредник: Александар Ранковић
Власничка структура: 1. Александар Ранковић, Ужице - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 12/Торник, фреквенција 103,60 MHz; Ужице-Забучје, фреквенција 92,00 MHz