Радио Патак

Датум последње измене:   28.04.2014

Број дозволе: 66/2007-2
Пун назив емитера: Информативно предузеће Центар Д.О.О., Ваљево
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Патак
Mатични број: 06871542
ПИБ: 100076008
Адреса: Проте Матеје 1, Ваљево
Место:
Телефон: 014/220-939
014/220-851
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.patak.co.rs
Одговорно лице за заступање: Саша Чепић
Главни и одговорни уредник: Дарија Ранковић
Власничка структура: 1. Љубомир Павићевић, Ваљево - 31%
2. Виктор Јоцић, Ваљево - 23%
3. Вукашин Прашчевић, Ваљево - 23%
4. Александар Бранковић, Ваљево - 23%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 13/Маљен, фреквенција 88,60 МHz