РАДИО АС

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 67/2007-4
Пун назив емитера: РАДИО ДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА АС ДОО, ШАБАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АС
Mатични број: 07862270
ПИБ: 100083030
Адреса: Краља Милана 9
Место: Шабац
Телефон: 015/341-464

Факс: 015/341-465
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvas.rs
Одговорно лице за заступање: Весна Урошевић
Главни и одговорни уредник: Маринко Урошевић
Власничка структура: 1. Маринко Урошевић-51%
2. Весна Урошевић-49%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 14/ Лозница фреквенција 97,00 MHz, Коцељева фреквенција 91,70 MHz, Цер фреквенција 99,30 MHz, Сремска Митровица-Манђелос фреквенција 104,3 MHz, Кошутња стопа фреквенција 101,2 MHz