Радио ВК

Датум последње измене:   03.06.2013

Број дозволе: 68/2007-7
Пун назив емитера: Jet company Д.О.О. за телекомуникације, развој и пројектовање - у стечају
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио ВК
Mатични број: 08395098
ПИБ: 101081001
Адреса: Михајла Пупина 11
Место: Кикинда
Телефон: 0230/402-030
0230/441-844
Факс: 0230/22-020
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Жељко Лечић
Главни и одговорни уредник: Дијана Суботички
Власничка структура: 1. Жељко Лечић, Кикинда - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007. до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 015/ Кикинда, фреквенција 98,30 МHz