Радио Зрењанин

Датум последње измене:   14.07.2014

Број дозволе: 70/2007-3
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио Зрењанин
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Зрењанин
Mатични број: 20054042
ПИБ: 103926456
Адреса: Народне омладине бр.1
Место: Зрењанин
Телефон: 023/530-550
023/535-498
Факс: 023/535-498
Email адреса:
Сајт: http://www.radiozenjenin.rs
Одговорно лице за заступање: Горан Старчевић
Главни и одговорни уредник: Зоран Новаковић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Зрењанин - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 017 - Зрењанин-Мужља, фреквенција 103,60 МHz