Делта радио

Датум последње измене:   09.02.2010

Број дозволе: 71/2007-1
Пун назив емитера: РТД Д.О.О. предузеће за производњу и услуге
Скраћени идентификациони знак емитера: Делта радио
Mатични број: 08738327
ПИБ: 101627662
Адреса: Милана Симина 16
Место: Нови Сад
Телефон: 021/6416-140
021/6416-546
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvdelta.tv
Одговорно лице за заступање: Драган Ђукић
Главни и одговорни уредник: Драган Ђукић
Власничка структура: 1. Драган Ђукић, Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 018 - Нови Сад-Мишелук, фреквенција 89,50 МХз