PANNO RADIO 91,5

Датум последње измене:   18.12.2015

Број дозволе: 72/2007-5
Пун назив емитера: ФОНДАЦИЈА ПАНОНИЈА, СУБОТИЦА
Скраћени идентификациони знак емитера: PANNO RADIO 91,5
Mатични број: 08851026
ПИБ: 10412897
Адреса: Аге Мамужића 11/III
Место: Суботица
Телефон: 024/621-401
Факс: 024/621-402
Email адреса:
Сајт: http://www.pannonrtv.com
Одговорно лице за заступање: Боџони Иштван
Главни и одговорни уредник: Лаура Томин Ковач
Власничка структура: 1. Јожеф Миоч
2. Ирен Габрић Молнар
3. Дороћа Силађи
4. Ласло Варга
5. Андор Дели
6. Тамаш Корхец
7. Золтан Јегеш
8. Жужана Корхец Пап
9. Иштван Матијевић
10. Национални савет мађарске националне мањине, Суботица
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2023.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 19/Суботица-Црвено село, фреквенција 91,50 MHz