Радио Сомбор

Датум последње измене:   26.06.2012

Број дозволе: 73/2007-2
Пун назив емитера: Радио Сомбор А.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сомбор
Mатични број: 08046280
ПИБ: 100122595
Адреса: Трг Светог Ђорђа 1
Место: Сомбор
Телефон: 025/414-922
Факс: 025/430-170
Email адреса:
Сајт: http://www.radiosombor.co.rs
Одговорно лице за заступање: Стипан Бенић
Главни и одговорни уредник: Стипан Бенић
Власничка структура: 1. Агенција за приватизацију - 69,99%
2. Акционарски фонд а.д., Београд - 21,48%
3. Мали акционари - 8,53%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 20/Сомбор, фреквенција 97,50 MHz