Радио Срем

Датум последње измене:   15.01.2014

Број дозволе: 74/2007-6
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Срем
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Срем
Mатични број: 08026513
ПИБ: 101916773
Адреса: Главна 172/а
Место: Рума
Телефон: 022/474-333
Факс: 022/471-469
Email адреса:
Сајт: http://www.radiosrem.rs
Одговорно лице за заступање: Славко Стијаковић
Главни и одговорни уредник: Златко Марковиновић
Власничка структура: 1. Славко Стијаковић, Рума - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 021 - Рума, фреквенција 102,70 МХз