Радио Врбас

Датум последње измене:   12.01.2015

Број дозволе: 75/2007-3
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информисање Врбас
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Врбас
Mатични број: 08061122
ПИБ: 101421514
Адреса: Маршала Тита 105
Место: Врбас
Телефон: 021/706-200
021/707-777
Факс: 021/706-200
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Весна Рогановић
Главни и одговорни уредник: Весна Рогановић
Власничка структура: 1. Општина Врбас, Врбас -100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 22/ Врбас, фреквенција 95,50 MHz