ББ РАДИО

Датум последње измене:   09.03.2015

Број дозволе: 76-1/2007-4
Пун назив емитера: Медијски центар Blue Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ББ РАДИО
Mатични број: 08651698
ПИБ: 101568281
Адреса: Мостонга 38
Место: Оџаци
Телефон: 025/444-122
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Медић
Главни и одговорни уредник: Горан Медић
Власничка структура: 1. Горан Медић, Бачки Брестовац - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програмау периоду од 02h до 14h
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 23/Оџаци, фреквенција 89,70 МHz