Наш радио 107,8

Датум последње измене:   20.04.2015

Број дозволе: 475/2011-1
Пун назив емитера: Центар за тренинг и едукацију, Жабаљ
Скраћени идентификациони знак емитера: Наш радио 107,8
Mатични број: 08889406
ПИБ: 105606139
Адреса: Николе Тесле 31
Место: Жабаљ
Телефон: 021/2700-772
Факс: 021/831-506
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милош Лончар
Главни и одговорни уредник: Милош Лончар
Власничка структура: 1. Милош Лончар, Каћ
2. Дејан Шпаровић, Нови Сад
3. Ивана Симин, Каћ
4. Саша Видачек, Руменка
5. Никола Карановић, Београд
Рок важења дозволе: од 27.04.2011. године до 27.04.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 275/Жабаљ, фреквенција 107,8 MHz